Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Operational Programme Project

The Bulgarian Institute for Standardization successfully completed the 4-year project "Improving the standardization system in Bulgaria". It was funded under the Operational Programme "Development of the Competitiveness of Bulgarian Economy", Priority Axis 4 "Strengthening the international market positions of the Bulgarian economy."

Project Results

The Bulgarian Institute for Standardization successfully completed the 4-year project "Improving the standardization system in Bulgaria"

Activities

Проучване нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС

About the project

Българският институт за стандартизация изпълни проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”