Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Online magazine BDS Compass

Стандартизацията и малките и средните предприятия

МСП и стандартизацията е темата на първия за 2014 г. брой. Бизнес, който би трябвало да процъфтява, тъй като е гръбнакът не само на българската, но и на европейската икономика.

Банково дело

Светът отдавна вече е глобално село, а бариери за финансовите потоци няма. И както за всичко около нас, огромна роля имат стандартите в банковото дело.

Обувките

Обувките предпазват краката ни, а това е невъзможно без стандарти. Представяме стандарта-речник, който съдържа всички основни определения.

Ученически пособия

В този брой представяме стандарти, важни за учениците. Без стандарти всеки ще пише на различни тетрадки, ще рисува на различни листове и ще чертае на различни дъски.

Статистика

Темата на този брой на списание БДС Компас е статистиката. Представяме интересни и любопитни факти от историята на тази важна аналитична област. Представяме международния стандарт ISO 3534 Статистика.

Културното наследство

.

Ергономия

.

Козметични продукти

Този брой на списание БДС Компас е за козметичните продукти.

Отпадъците

Темата на този брой на списание БДС Компас е за отпадъците. Международните стандарти съдържат най-добрите в световен мащаб практики, които могат да се използват за измерване, сравняване и повишаване на ефикасността и намаляване на отпадъците.

Безопасност на машините

Темата на този брой на списание БДС Компас е безопасността на машините. Представяме Машинната директива (2006/42/ЕС), която определя съществените изисквания от общ характер за безопасност и опазване на здравето.

Туризъм

Темата на третия брой на списание БДС Компас е туризъм. В разгара на летния туристически сезон представяме важни стандарти в туризма за обща терминология, обучение на екскурзоводи, водолазни услуги, пътувания за изучаване на чужд език.

Енергийното управление

Управлението на енергията е една от приоритетните области за разработване и популяризиране на международните и европейски стандарти.

Услугите

Темата на първия брой за 2012 г. на списание БДС Компас е за услугите, тъй като напоследък стандартизацията насочва фокуса си върху тях, а стандарти вече се разработват в много области.

Безопасната Коледа

В този брой ще прочетете как стандартите способстват за безопасни празници и делници. Разказваме за стандарти за фойерверки, детски играчки и свещи.

Електроуредите

Един от фокусите на европейската стандартизация е безопасността на битовите електрически уреди и потреблението на енергия.

Социалната отговорност

Социалната отговорност е темата на новия брой на списание БДС Компас. Това не е просто модерен термин, а начин на живот с грижа за бъдещето.

Нефтът – черното злато

Нефтът е най-употребяваният енергиен ресурс на планета. В този брой ще прочетете за речника на нефтената промишленост, стандарти за безоловния бензин и дизела.

Ползата от стандартите

Ползата от стандартите е темата на този брой, защото мнозина не са наясно какво представляват, как се създават и за какво служат.