Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Online magazine BDS Compass

Стандартите и сигурността

Бр.1/2017 г. Стандартите и сигурността Живеем във все по-несигурен свят и отново стандартите се грижат за нашата безопасност.

Управление на риска

Бр. 4 за 2016 г. БДС Компас Управление на риска Рискът дебне отвсякъде и нито една организация не е застрахована, без значение от големина, предмет на дейност, обхват или географско местоположение.

Качеството на водата

Темата е за качеството на водата и как стандартите помагат да опазим тази жизненоважна за всички ни течност.

Прозорците

Прозорците са очите на всеки дом. Представяме важни стандарти за прозорци и различни видове щори, които показват как се изчислява механична дълготрайност, и ни пазят от крадци и силен вятър.

Текстил

Почти всичко около нас, когато сме в закрити пространства, е текстил. Представяме международния стандарт ISO 105, който се състои от много части под общото заглавие Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета.

Пътищата през зимата

Пътищата през зимата темата на новия брой на списание БДС Компас Борбата със снежните стихии обхваща определяне на зони, посока на вятъра, изграждане на снегозащитни съоръжения и още много мероприятия, за да се придвижваме безопасно през зимата.

Екодизайн

Екодизайнът цели да се вземат предвид всички възможни въздействия върху околната среда на даден продукт още от най-ранния етап на проектиране.

Сигурност на обществото и на гражданите

Сигурността е изключително важна, а и е невъзможна без стандарти. Представяме важни стандарти за сигурността на обществото терминология, изисквания, управление. Експерти за пореден път доказват, че съвременният живот е немислим без стандарти.

Стандартизация при отпадъци от електрическо и електронно оборудване и автомобили

Темата на този брой е дейността на един от най-новите технически комитети на БИС ТК 103 Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях.

Стандартизация и наука

Стандартизация и наука е темата на списание БДС Компас. Стандартизацията обхваща всички иновативни сфери на живота и се грижи за обществения интерес.

Стандартизация и сертификация

Стандартизация и сертификация е темата на този брой на списание БДС Компас.

Образование и стандартизация

Образованието по стандартизация е темата на втория за тази година брой на списание БДС Компас. Това е изключително важно за просперитета на европейската икономика.

Стандартизацията и малките и средните предприятия

МСП и стандартизацията е темата на първия за 2014 г. брой. Бизнес, който би трябвало да процъфтява, тъй като е гръбнакът не само на българската, но и на европейската икономика.

Банково дело

Светът отдавна вече е глобално село, а бариери за финансовите потоци няма. И както за всичко около нас, огромна роля имат стандартите в банковото дело.

Обувките

Обувките предпазват краката ни, а това е невъзможно без стандарти. Представяме стандарта-речник, който съдържа всички основни определения.

Ученически пособия

В този брой представяме стандарти, важни за учениците. Без стандарти всеки ще пише на различни тетрадки, ще рисува на различни листове и ще чертае на различни дъски.

Статистика

Темата на този брой на списание БДС Компас е статистиката. Представяме интересни и любопитни факти от историята на тази важна аналитична област. Представяме международния стандарт ISO 3534 Статистика.

Културното наследство

.