Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Online magazine BDS Compass

Документи и архиви

Бр. 3/2018 г. - Документи и архиви Темата на този брой е Документи и архиви.

Медицинските изделия

Бр. 2/2018 - Медицинските изделия Стандартите за медицинските изделия са изключително важни, тъй като се грижат за живота, здравето и безопасността ни.

Обработените кожи

Бр.1/2018 г. Обработените кожи В този брой на списание БДС Компас“ представяме важни стандарти за обработените кожи за произход, за избор на облекла, за тапицерия на мебелите у дома и в автомобила.

Асансьорите

Бр. 4/2017 Асансьорите В този брой разказваме как се конструират и монтират асансьорите, какви са правилата за изчисляване и изпитване на техните съставни части.

Отоплението

Бр. 3/2017 Отоплението Темата на този брой е отоплението. Показваме за какво предупреждават етикетите върху газовите бутилки и как трябва да се проверяват тези с втечнен въглеводороден газ.

Стъклото в строителството

Бр. 2/2017 г. Стъклото в строителството Темата на този брой е стъклото в строителството.

Стандартите и сигурността

Бр.1/2017 г. Стандартите и сигурността Живеем във все по-несигурен свят и отново стандартите се грижат за нашата безопасност.

Управление на риска

Бр. 4 за 2016 г. БДС Компас Управление на риска Рискът дебне отвсякъде и нито една организация не е застрахована, без значение от големина, предмет на дейност, обхват или географско местоположение.

Качеството на водата

Темата е за качеството на водата и как стандартите помагат да опазим тази жизненоважна за всички ни течност.

Прозорците

Прозорците са очите на всеки дом. Представяме важни стандарти за прозорци и различни видове щори, които показват как се изчислява механична дълготрайност, и ни пазят от крадци и силен вятър.

Текстил

Почти всичко около нас, когато сме в закрити пространства, е текстил. Представяме международния стандарт ISO 105, който се състои от много части под общото заглавие Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета.

Пътищата през зимата

Пътищата през зимата темата на новия брой на списание БДС Компас Борбата със снежните стихии обхваща определяне на зони, посока на вятъра, изграждане на снегозащитни съоръжения и още много мероприятия, за да се придвижваме безопасно през зимата.

Екодизайн

Екодизайнът цели да се вземат предвид всички възможни въздействия върху околната среда на даден продукт още от най-ранния етап на проектиране.

Сигурност на обществото и на гражданите

Сигурността е изключително важна, а и е невъзможна без стандарти. Представяме важни стандарти за сигурността на обществото терминология, изисквания, управление. Експерти за пореден път доказват, че съвременният живот е немислим без стандарти.

Стандартизация при отпадъци от електрическо и електронно оборудване и автомобили

Темата на този брой е дейността на един от най-новите технически комитети на БИС ТК 103 Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях.

Стандартизация и наука

Стандартизация и наука е темата на списание БДС Компас. Стандартизацията обхваща всички иновативни сфери на живота и се грижи за обществения интерес.

Стандартизация и сертификация

Стандартизация и сертификация е темата на този брой на списание БДС Компас.

Образование и стандартизация

Образованието по стандартизация е темата на втория за тази година брой на списание БДС Компас. Това е изключително важно за просперитета на европейската икономика.