Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Онлайн курс на тема „Стандартизация в компаниите и пазарите”

**Онлайн курс на тема „Стандартизация в компаниите и пазарите”**
Университетът „Хелмут Шмит” в Хамбург организира безплатен онлайн курс на тема “Standardization in Companies and Markets” на английски език.
Курсът е изготвен като част от проекта EU-ASIA-Link и включва около 20 експерти от различни университети в Европа и Азия.
Лекциите са структурирани в модули и обхващат историята и принципите на стандартизацията. Освен това серията лекции предлага допълнителни функции включително тестове с няколко варианта за отговор, често задавани въпроси, ключови думи и речник. Модулите за електронно обучение имат мултимедийно базиран интерактивен дизайн и предмет, който обхваща най-новите теми в областта на стандартизацията в компаниите и пазарите.
Онлайн серията от лекции, включваща 26 урока, е достъпна чрез платформата за електронно обучение на сайта на университета [www.pro-norm.de](http://www.pro-norm.de).
Повече информация може да изтеглите от [**тук**](/images/upload/Novini/pro-norm.zip).