Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Официално приемане на БИС в семейството на европейската стандартизация

Официално приемане на БИС в семейството на европейската стандартизация

През месец март на среща на административния съвет на CEN официално бе обявено приемането на Българския институт за стандартизация за пълноправен член на Европейската организация по стандартизация CEN. Това важно за България събитие стана в клуб “Варанде” в Брюксел. Президентът Хуан Карлос Лопес Агуи и генералният секретар на CEN Херман Аалс топло приветстваха присъединяването на БИС към голямото семейство на CEN. От българска страна присъстваха председателят на Управителния съвет на БИС Ивелин Буров и изпълнителният директор Мая Станева. На срещата приветствие поднесе и посланикът на Република България в Брюксел Христо Георгиев. На официалната церемония г-жа Станева вписа името на БИС като 30-ия пълноправен член на CEN в Кодекса на европейската организация.

![image/jpeg](/images/upload/Novini/Priemane v CEN&CLC 1.jpg)

![](/bis/images/upload/Priemane v CEN&CLC 1.jpg)Генералният секретар на CEN Херман Аалс, изпълнителният директор на БИС Мая Станева, посланикът на България в Брюксел Христо Георгиев и председателят на УС на БИС
Ивелин Буров

![](/bis/images/upload/Priemane v CEN&CLC 2.jpg)![image/jpeg](/images/upload/Novini/Priemane v CEN&CLC 2.jpg)

Мая Станева вписва БИС като 30-ия пълноправен член на CEN в присъствието на президента на CEN Хуан Карлос Лопес Агуи

![](/bis/images/upload/Priemane v CEN&CLC 3.jpg)![image/jpeg](/images/upload/Novini/Priemane v CEN&CLC 3.jpg)

Мая Станева приема поздравления от президента на CEN