Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обучения и уебинари през 2023 г.

Повишаването на квалификацията и развитието на персонала са от съществено значение за всяка организация, а познаването на стандартите носи добавена стойност както за съответния човек, така и за бизнеса на неговия работодател. За да направи стандартите по-достъпни и разбираеми, Българският институт за стандартизация организира обучения и уебинари, които спомагат за тяхното разбиране и прилагане. 

За 2023 г. са планирани следните теми: 

Програмата може да бъде променяна и допълвана с още теми от други области. За актуалните събития следете нашия сайт.

За допълнителна информация и предложения за теми се обръщайте към: Силвия Тодорова, тел.: 02 81 74 505, 0877 914 827, silvia.todorova@bds-bg.org.