Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обучения и уебинари през 2021 г.

Един от основните приоритети на БИС в условията на пандемия е да подкрепя своите членове, клиенти и партньори и да им предоставя полезна информация, продукти и услуги. Важно за продължаване на дейността и преминаване през кризата е организациите да бъдат подготвени по най-добрия начин. Информационните технологии дават достатъчно възможности за развитие и обучение и трябва да се възползваме от тях.

Благодарение на разнообразните средства, които предлага интернет, в края на 2020 г. реализирахме успешно два уебинара. Тази година започнахме с уебинар на тема „Управление на здравето и безопасността при работа по време на пандемията от COVID-19 (ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)”, който предизвика интереса на голям брой участници. За да продължим да бъдем полезни и ефективни за нашите клиенти, членове и партньори, представяме планираните през 2021 г. обучения и уебинари. Представената програма ще бъде допълвана от още теми в други области.

Програма за уебинари на тема и прогнозен период/дата на провеждане:

За допълнителна информация и предложения за теми, които не са включени в програмата, се обръщайте към Силвия Тодорова, тел.: 02 81 74 505, 0888 00 29 82, silvia.todorova@bds-bg.org.