Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията”

Българският институт за стандартизацияорганизира обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията” (ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018), което ще се проведе онлайн на 04 и 05 октомври 2023 г.

Онлайн обучението е разработено според новите издания на стандартите ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022. Участниците ще бъдат запознати с изискванията на стандартите от серията ISO 27000 (ISO/IEC 27000:2018, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022, ISO/IEC 27018:2019) за системи за управление на сигурността на информацията, принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити, провеждането на одит и изграждане на умения за управление и провеждане на одити на система за управление.  

Ще бъде представено съответствието между механизмите за контрол в ISO/IEC 27001:2013 с тези в ISO/IEC 27001:2022.

Подробна информация за темите, които ще бъдат представени в онлайн курса, ще откриете в линка към програмата.

Лектор:н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор IRCA ISO 27001, IRCA ISO 9001, IRCA ISO 45001, IRCA ISO 14001, член на УС на БИС.

След преминаване на онлайн курса и успешно положен изпит, участниците получават сертификат за Вътрешен одитор на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандартите ISO/IEC 27001:2022 и ISO 19011:2018.

Таксата включва: двудневно онлайн обучение, материалите от курса, провеждане на изпит, издаване на сертификат.

Желаещите да участват в онлайн обучението е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея имейл адрес най-късно до 15.00 ч. на 03.10.2023 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за онлайн обучението, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827, ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)

60.60 Standard published

ТК-57 more

Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls

60.60 Standard published

ТК-57 more

Information technology - Security techniques - Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors (ISO/IEC 27018:2019)

60.60 Standard published

ТК-57 more

Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements

60.60 Standard published

ТК-57 more

Information security, cybersecurity and privacy protection — Guidance on managing information security risks

60.60 Standard published

ТК-57 more