Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Поради необходимостта от актуализация на национални приложения към европейски стандарти, които имат нови издания, както и поради необходимостта от разработване на национални приложения към европейски стандарти, към които не са разработвани такива, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) възложи на БИС изпълнение на обществена поръчка за актуализация и разработване на национални приложения към европейски стандарти. Във връзка с това съответните техническите комитети на БИС включиха в работните си програми за 2020 г. разработките, включени в Договор № РД-02-29-115/04.08.2020 г., сключен между възложителя МРРБ и изпълнителя БИС.

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация БИС обявява за обществено допитване следните проекти на национални приложения.

От обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”

За разработване

С текста на проекта може да се запознаете тук.

С текста на проекта може да се запознаете тук.

С текста на проекта може да се запознаете тук.

От обхвата на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика”

За разработване

С текста на проекта може да се запознаете тук.

От обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло”

За разработване

С текста на проекта може да се запознаете тук.

С текста на проекта може да се запознаете тук.

От обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”

За разработване

С текста на проекта може да се запознаете тук.

С текста на проекта може да се запознаете тук.

За актуализация

С текста на проекта може да се запознаете тук.

От обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

За разработване

С текста на проекта може да се запознаете тук.

За актуализация

С текста на проекта може да се запознаете тук.

От обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

За актуализация

С текста на проекта може да се запознаете тук.

С текста на проекта може да се запознаете тук.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 02.10.2020 г. на: