Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Поради необходимостта от актуализация на национални приложения към европейски стандарти, които са с нови издания, както и поради необходимостта от разработване на национални приложения към европейски стандарти, към които не са разработвани такива, Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи на БИС изпълнение на обществена поръчка за разработка на такива национални приложения към европейски стандарти. В тази връзка техническите комитети на БИС приеха да включат в работните си програми разработките, включени в договор № РД-02-29-184/13.09.2021 г., сключен между възложителя МРРБ и изпълнителя БИС.

В изпълнение на договора БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

От обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”

От обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения”

От обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”:

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 18.03.2022 г. на:

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Product specifications- National Annex

50.99 FDIS or proof approved for publication

ТК-61 more

Aggregates for mortar - National Annex (NА)

60.60 Standard published

ТК-5 more

Thermal insulation products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products – Specification - National Annex

60.60 Standard published

ТК-61 more

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar - National Annex (NА)

60.60 Standard published

ТК-5 more

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 7: Reinforcement corrosion protection - National Annex (NА)

60.60 Standard published

ТК-5 more

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels- Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes - National Аnnex

60.60 Standard published

ТК-81 more

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings - National Annex (NA)

60.60 Standard published

ТК-81 more

Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage — Glass reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin (ISO 23856:2021) National annex (NA)

60.60 Standard published

ТК-81 more