Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила”

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила” за разработване на национални приложения към европейски стандарти БИС обявява за обществено допитване следния проект:

• prБДС EN 12206-1:2021/NA „Бои и лакове. Покрития, нанесени върху алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за архитектурни цели. Част 1: Термореактивни прахови покрития. Национално приложение (NA)“

Този проект е разработен от Целева работна група от експерти на БИС/ТК 39 във връзка с необходимостта от въвеждане на национални изисквания за органичните покрития, нанесени върху екструдиран алуминий и екструдирани алуминиеви сплави, листове и предварително формувани профили, предназначени за архитектурни цели и съответните методи за изпитването им, като се използват прахови покрития.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 03.01.2022 г. на Боряна Михайлова, секретар на БИС/ТК 39, на имейл boriana.mihaylova@bds-bg.org.

Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from thermosetting coating powder. National Аnnex (NA) to БДС ЕN 12206-1:2021

60.60 Standard published

ТК-39 more