Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проект на национално приложение

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс“ за разработване на национални стандарти през 2022 г. и съгласно Правилата за работа по национална стандартизация БИС обявява за обществено допитване следния проект:

С този документ се установяват националните изисквания за определяне на показателите на характеристиките на смесен портландцимент СЕМ II/C-M и смесен цимент CEM VI във връзка с предвидената употреба в строителството, които отговарят на изискванията от БДС EN 197-5:2021.

Този документ не противоречи на БДС EN 197-5:2021 и се отнася за националните изисквания за определяне на показателите на характеристиките на смесен портландцимент СЕМ II/C-M и смесен цимент CEM VI в зависимост от предвидената употреба. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид климатичните и географските условия в държавата, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 08.04.2022 г. на Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.

Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI - National Annex to BDS EN 197-5:2021

60.60 Standard published

ТК-4 more