Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”

Във връзка с проведен периодичен преглед на разработени на национално ниво стандарти и изпълнение на работната програма на ТК 32 за 2020 г., в частта разработване на национални стандарти, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект:

prБДС 2509:20ХХ Пиперки печени, белени, стерилизирани

Той определя изисквания за червени пиперки от сорта „капия“, печени, белени и стерилизирани, предназначени за директна консумация или за кулинарни цели. В зависимост от състава на използваната заливка пиперките са:

Този документ ще замени БДС 2509:1973 „Пиперки, белени, стерилизирани“.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 08.03.2021 г. на Мария Христова, секретар на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”, на имейл maria.hristova@bds-bg.org.

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на документа.