Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Във връзка с изпълнението на работната програма на ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали” за 2021 г., в частта ѝ разработване на национални стандарти, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект:

prБДС 17411:2021 „Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране”

Този документ описва процедура за определяне съдържанието на механични примеси в нефт и течни нефтопродукти. Методът не се отнася за отработени масла, пластични смазки и битуми.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 29.11.2021 г. на Лилия Костова, секретар на БИС/ТК 67, на имейл lilia.kostova@bds-bg.org.

Всички коментари по документа ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването му.

Crude oil and petroleum products. Determination of mechanical impurity content by filtration

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ТК-67 more