Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проект на националeн стандарт

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори“ за разработване на национални стандарти през 2022 г. и съгласно Правилата за работа по национална стандартизация БИС обявява за обществено допитване следния проект:

Този документ е разработен на основата на националния и световен практически опит и добрите практики при използване на течни предпазващи състави срещу нежелателно изпарение на вода от повърхността на бетонна смес и втвърден бетон в ранна възраст.

Настоящият стандарт представлява техническа спецификация, която дава възможност на производителите и потребителите на течни състави за повърхностна защита на бетона да класифицират този тип материали. В стандарта са описани методи за вземане на проби, оценяване на ефективността, определяне на времето за изсъхване и други свойства на предпазващите състави.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 31.10.2022 г. на Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.

Concrete. Curring compounds. Specifications and test methods

60.60 Standard published

ТК-5 more