Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за prEN 16372 "Естетични хирургични услуги"

**Обществено допитване за prEN 16372 „Естетични хирургични услуги”**

**Българският институт за стандартизация обявява обществено допитване за предоставяне на коментари по проекта на европейския стандарт в областта на естетичната хирургия (prEN 16372), който е на етап обществено допитване в CEN.**

Целта на стандарта е да осигури общи изисквания и препоръки за предоставянето на безопасни и надеждни естетични хирургични услуги, включително определяне на етични правила и общи принципи, съгласно които тези естетични услуги се предоставят преди, по време и след естетични хирургични интервенции. Наличието на европейски стандарт, който определя изискванията за безопасност и нивото на качество на предоставяните естетични хирургични услуги, ще допринесе за повишаване на безопасността на пациентите, както и за по-ясно регламентиране на изискванията за качество, изискванията за квалификация и някои етични аспекти в областта на естетичната хирургия.

Всички заинтересовани страни могат да предоставят коментари по проекта до **03 април 2012 г.** на електронна поща:[**kamelia.milanova@bds-bg.org**](mailto:kamelia.milanova@bds-bg.org)

Работен вариант на превода на проекта може да намерите тук

Преводът е подготвен от БИС/ЕРГ 12 със съдействието на Национално сдружение на козметиците „Здраве и красота”.