Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за прБДС 4331:2012 "Кадмий. Технически условия за доставка"

Обществено допитване за прБДС 4331:2012 “Кадмий. Технически условия за доставка”

В съответствие с Правилата за национална стандартизация Българският институт за стандартизация обявява обществено допитване за проекта на национален стандарт прБДС 4331:2012 “Кадмий. Технически условия за доставка” (преработване на БДС 4331:1975), разработен от БИС/ТК 20 “Тежки цветни метали и сплави”.

Проектът е на разположение в БИС - София 1797, жк “Изгрев”, ул. “Лъчезар Станчев” № 13 за ползване на място или за закупуване.

Вашите писмени становища можете да изпратите в срок до 15 юли 2012 г. в БИС на горния адрес или по електронна поща на секретаря на БИС/ТК 20 на адрес: