Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за prБДС 17412:2020 „Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания“

Обществено допитване за prБДС 17412:2020 „Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания“

Във връзка с изпълнение на работната програма на ТК 81 „Пластмаси” за 2020 г., в частта ѝ за разработване на национални стандарти, и съгласно Правилата за работа по национална стандартизация, част 2, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следният проект:

prБДС 17412:2020 Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания

Този документ описва класификацията, изискванията, методите за изпитване и изискванията за маркировка на кофички, произведени от термопласти (полипропилен (РР), полистирен (PS), полилактид (PLA) и други термопласти).

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 12.01.2021 г. на Христина Георгиева, секретар на БИС/ТК 81 „Пластмаси”, на следния имейл адрес: hristina.georgieva@bds-bg.org

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на стандарта.