Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Във връзка с изпълнението на работната програма на ТК 67 за 2021 г., в частта ѝ разработване на национални стандарти, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване на следния проект:

prБДС 1752:2022Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число”

Този документ описва процедура за определяне на киселинността на автомобилни бензини, керосин, газьоли за промишлени и комунални цели, горива за дизелови двигатели и на киселинно число на масла без присадки, разтворими в смес от етанол и толуен или ксилен. 

Описани са два метода:

Метод А: определяне на киселинността и киселинното число чрез титриране с разтвор на калиев хидроксид в етанол;

Метод В: определяне на киселинното число чрез титриране с разтвор на калиева хидроксид в пропан-2-ол в атмосфера, свободна от въглероден диоксид.

Методите за определяне на киселинното число могат да се използват и за масла с присадки, ако това е посочено в спецификацията на продукта.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 15.03.2022 г. на секретаря на БИС/ТК 67 Лилия Костова на имейл lilia.kostova@bds-bg.org.

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на документа.

Petroleum products. Determination of acidity and acid number

40.20 DIS ballot initiated

ТК-67 more