Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Образование и стандартизация

Образованието по стандартизация е темата на втория за тази година брой на списание „БДС Компас”. Това е изключително важно за просперитета на европейската икономика. Професионалното обучение и добрата информираност за стандартите и стандартизационната дейност почти липсват като установена практика или са фрагментарно представени в образователните системи на страните-членки на ЕС, а и у нас.

Създаването на информационни центрове във висшите училища е един от стратегическите приоритети на Българския институт за стандартизация. Експерти разказват за обучението по стандартизация преди и сега, за трудният преход към пазарна стандартизация, за учебните програми в някои български висши учебни заведения.

Представяме и стандарта, съдържащ указания процесите за управление на проектите на различни организации - БДС ISO 21500:2012 „Насоки за управление на проекти”.

Повече информация: Разгледай.