Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

prБДС EN ISO 4136:2021 Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на опън, напречно на шева (ISO/FDIS 4136:2021)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 23.12.2021 г.г. до 1.02.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 16.11.2022 г.

Този документ определя размерите на образец за изпитване и процедурата за извършване на изпитвания на опън напречно на шева, за да се определи якостта на опън и мястото на разрушаване на челно заварено съединение. Този документ се отнася за заварени съединения на метални материали във всякаква форма на продукта, направени от всякакви челни заварени съединения.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 30 Заваряване на материалите