Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

prБДС EN 12732 Газова инфраструктура. Заваряване на стоманени тръбопроводи. Функционални изисквания

Настоящ етап: Официално гласуване - от 08.07.2021 г. до 02.09.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 06.06.2022 г.

Този документ съдържа изисквания за изработването и изпитването на заварени съединения за инсталации и модификации на стоманени тръбопроводи на сушата и тръбопроводни мрежи, използвани в газовата инфраструктура, включително тръбопроводи в експлоатация, за всички обхвати на налягане за пренос на обработен, нетоксичен и некорозионен природен газ, в съответствие с EN ISO 13686, и за пренос на неконвенционални газове като инжектиран биометан, където:

 тръбопроводните елементи са изработени от нелегирана или ниско легирана въглеродна стомана;  тръбопроводът не е разположен в търговски или промишлени зони, като неразделна част от промишлените процеси в тези зони, освен за тези тръбопроводи и съоръжения, които захранват такива зони;  тръбопроводната мрежа не е разположена в битови сгради или промишлени зони, съгласно EN 1775 или EN 15001;  проектната температура на системата е между -40 °С и до 120 °С включително. Виж повече на английски език.

Отговорен технически комитет: БИС/ТК 60 Газова инфраструктура