Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Вътрешно осветление

prБДС EN 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито

Настоящ етап: Официално гласуване - от 11.02.2021 г. до 25.03.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: най-късно до 12.01.2022 г.

Този документ определя изискванията за към осветлението за работни места на закрито, които имат необходимост от зрителен комфорт, при извършване на определен вид работа или дейност.
Разгледани са всички обичайни зрителни задачи, включително съоръжения с екрани. Този документ не определя изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа и не попада в областта на приложение на член 169 от договора с европейския съюз, въпреки че изискванията към осветлението, както са определени в този европейски стандарт, обикновено напълно отговарят на нужната безопасност.
ЗАБЕЛЕЖКА : Изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа могат да се съдържат в директиви, основаващи се на член 169 от договора на европейския съюз, в националното законодателство на страните членки, изпълняващи тези директиви или в други национални наредби на страните членки.
Този стандарт нито дава специфични решения, нито ограничава свободата на проектантите при проучването на нови технологии, нито ограничава използването на иновационни съоръжения.
Този стандарт не се прилага за осветление на работни места на открито и подземни мини или аварийно и евакуационно осветление. За работни места на открито виж EN 12464-2, а за аварийно и евакуационно осветление виж EN 1838 и EN 13032-3.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК-54 Осветителна техника и електроинсталационни изделия