Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Въртящи се електрически машини

prБДС EN IEC 60034-1:2022 Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и работни характеристики

Настоящ етап: Официално гласуване - 07.01.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 21.10.2022

Тази част на IEC 60034 е приложима за всички въртящи се електрически машини, с изключение на въртящи се електрически машини за релсови и пътни превозни средства, които са в обхвата на серията стандарти IEC 60349. Машините от обхвата на този документ също могат да бъдат предмет на замяна, промяна или допълнителни изисквания в други стандарти, например IEC 60079 и IEC 60092.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако определени точки на този документ са променени, за да отговарят на специални приложения, например машини, подлежащи на радиоактивност, или машини за космическо пространство, всички други точки се прилагат, доколкото са съвместими.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 38 Въртящи се електрически машини