Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Тръби за електроинсталационни цели

Серия стандарти prБДС EN IEC 61386 Тръбни системи за полагане на кабели и проводници Част 21: Специфични изисквания. Твърди тръбни системи Част 22: Специфични изисквания. Огъващи се тръбни системи Част 23: Специфични изисквания. Гъвкави тръбни системи

Настоящ етап: Официално гласуване - от 29.01.2021 г. до 12.03.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: най-късно до 14.12.2021 г.

Част 21 се отнася за приложението на т. 1 от IEC 61386-1:2008. Точка 1 от IEC 61386-1:2008 е приложима, освен както следва: Добавя се: Тази част от IEC 61386 определя изискванията за твърди тръбни системи.

Част 22 се отнася за приложението на т. 1 от IEC 61386-1:2008. Приложима е точка 1 от IEC 61386-1:2008 с изключение на следното: Добавя се: Тази част от IEC 61386 определя изискванията за огъващи се тръбни системи, включително самовъзстановяващи се тръбни системи.

Част 23 се отнася за приложението на т. 1 от IEC 61386-1:2008. Приложима е точка 1 от IEC 61386-1:2008 с изключение на следното: Добавя се: Тази част от IEC 61386 определя изискванията за гъвкави тръбни системи.

Отговорен технически комитет: БИС/ТК-49 Електрически уредби за ниско напрежение