Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Пътен транспорт

prБДС EN ISO 12855:2021 Електронно събиране на такси. Обмен на информация между предоставяне на услуги и тол таксуване (ISO/FDIS 12855:2021)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 25.11.2021 г. до 7.01.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 21.10.2022

Този документ определя:  
 - интерфейсите между централните електронни систем (бек-офиси) за електронно събиране на такси (EFC) за свързаните с превозни средства транспортни услуги, например пътни такси, паркинг и контрол на достъпа;
-  обмена на информация между бек-енд системи с две роли на предоставяне на услуги и тол таксуване, например:
-  данни, свързани с таксуване (декларации за пътна такса, данни за фактуриране),
-  административни данни и данни за разрешителни;
 - механизми за трансфер и поддържащи функции.
-  информационни обекти, синтаксис и семантика на данните.

Този документ се прилага за всяка тол услуга, свързана с превозни средства и всяка технология, използвана за таксуване.

Видовете данни и съответното кодиране, свързано с елементите от данни, описани в точка 6, са определени в приложение А, като се използва абстрактната синтксисна система за означаване (ASN.1) съгласно ISO/IEC 8824-1.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 97  Интелигентни транспортни системи и логистика