Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

prБДС EN 933-9:2021 Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо

Настоящ етап: Официално гласуване - от 14.10.2021 г. до 25.11.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 12.09.2022 г.

В този стандарт е описан сравнителен метод, използван за изпитване на типа и в случай на спор, за определяне на стойността на метиленово синьо за фракция 0/2 mm на пясък или на нефракционирани скални материали (МВ). Описан е също така сравнителният метод за определяне на стойността на метиленово синьо на фракция 0/0,125 mm (МВF) в приложение А. За други цели, по-специално за производствен контрол, може да се използват други методи, при условие че е установена подходяща връзка със сравнителния метод.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 5 Бетон и разтвори