Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Газови и парни турбини. Парни двигатели

prБДС EN 12952-9:2022 Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа безопасност, заземяване и обратна верига. Част 1: Предписания за защита срещу поражение от електрически ток

Настоящ етап: Официално гласуване – от 19.05.2022 г. до 30.06.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 17.04.2023 г.

Този европейски стандарт се прилага за прахообразни горивни системи за парни котли и генератори за гореща вода. За горивни системи за различни видове гориво, използващи отделни или комбинирани горелки, изискванията в този документ се прилагат за съответната част за изгаряне на прахообразното гориво. За други горива или горивни системи, използвани в комбинация, се прилагат други изисквания, например тези от EN 12952-8.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 41 Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника