Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Газови бутилки

prБДС EN 1439 Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Процедура за контрол на транспортируеми бутилки за LPG за многократно пълнене преди, по време и след пълнене

Настоящ етап: Официално гласуване - от 10.06.2021 г. до 05.08.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 09.05.2022 г.

Този документ определя процедурите, които трябва да бъдат изпълнени при проверка на транспортируеми бутилки за LPG за многократно пълнене преди, по време и след пълнене. Този документ е приложим за транспортируеми бутилки за LPG за многократно пълнене с вместимост до 150 l, за които се предполага, че са оборудвани с вентили, проектирани в съответствие с EN ISO 14245 и EN ISO 15995. Този документ не се отнася за изискванията за пълнене на бутилки за LPG, които са проектирани и оборудвани за пълнене от потребителя. Този документ не се отнася и за изискванията за резервоари за LPG в превозните средства.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 8 Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво