Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Болтове, винтове, шпилки

prБДС EN ISO 4017 Свързващи елементи. Винтове с шестостенна глава. Класове на точност A и B (ISO/FDIS 4017:2021)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 01.07.2021 г. до 24.08.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 24.05.2022 г.

Този документ определя характеристиките на винтовете с шестостенна глава от стомана и корозионноустойчива стомана, с метрични резби с едра стъпка от M1,6 до M64 и с класове на точност A и B.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в определени случаи са необходими други технически изисквания, класовете на якост и класовете на точност на корозионноустойчива стомана могат да бъдат избрани от ISO 898-1 или ISO 3506-1, а изборът на размери да бъде съгласно ISO 888 или ISO 4753.

Отговорен технически комитет: ЕРГ 5 Механични трансмисии и техните елементи