Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Безопасност в бита

prБДС EN 60335-1:2012/A16:2021 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

Настоящ етап: Официално гласуване - от 5.11.2021 г. до 17.12.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 30.09.2022

Този европейски стандарт разглежда безопасността на електрическите уреди за битови и търговски цели, като обявеното им напрежение е не повече от 250 V за еднофазни и 480 V за други.
 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 6 Битови електрически уреди