Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Алармени и предупредителни системи

prБДС EN 81-28:2022 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 28: Авариен сигнал на пътнически и товаропътнически асансьори на далечно разстояние

Настоящ етап: Официално гласуване - 13.01.2022 г. до 24.02.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.12.2022

Този документ определя техническите изисквания за системите за авариен сигнал за пътнически и товаропътнически асансьори, както е описано в серията стандарти EN 81. 
Това включва:  активиране на сигнала за авария,  предаване на сигнала за авария,  информация за използване и поддържане, изпитване на място за проверка дали изискванията на този документ са изпълнени преди асансьора да бъде използван.

Изключени са: повреда на комуникационната мрежа (виж Приложение А), включително силата на сигнала на мобилната мрежа или подобни; повреда на захранването от мрежата, така че всички асансьори в даден географски район да доведат до едновременно затваряне на потребители.

Този документ се отнася за следната значителна опасност: затваряне на потребителите в кабината и в шахтата.

Този документ не се прилага за системи за авариен сигнал за асансьори, монтирани преди датата на публикуването му.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника