Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Новите Еврокодове – предизвикателства

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания. В мандата се акцентира на по-нататъшна хармонизация и максимални усилия за подобряване на по-лесното прилагане на стандартите в ежедневната проектантска работа. Поставена е също цел за намаляване на броя на национално определените параметри, за да се подобри хармонизацията.

Преработването на съществуващите части вече върви с ускорени темпове.

Към настоящия момент следните части са на етап Обществено допитване (40.20), който продължава до 09.12.2021 г.:

В етапа на обществено допитване всеки заинтересован, независимо дали участва в технически комитет или не, може да направи регистрация в сайта на БИС и да получи достъп за четене на съответния проект. На екрана има поле, в което могат да се пишат коментари по проекта. На този етап могат да се дават коментари относно техническото съдържание на стандартите.

На етап Край на общественото допитване (40.60) са следните части на Еврокодовете:

Следният стандарт е на етап Официално гласуване, до 18.11.2021 г.:
- prEN 1996-1-1:2021 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

На етап Официално гласуване гласуват само членовете на БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции, като на този етап могат да се правят само редакционни коментари.

Във второто поколение Еврокодове ще бъдат включени нови видове конструкции, като стъклени конструкции, мембранни конструкции, конструкции от влакнесто армирани полимери.

Като първа стъпка за тези конструкции ще бъдат публикувани технически спецификации, които по-нататък ще прераснат в стандарти.

В момента на етап Приемане на ратифициран текст (60.55), което е подготовка за публикуване, са следните документи:

За да се осигури гладко преминаване от съществуващите Еврокодове към Еврокодовете от второ поколение, CEN/TC 250 взе решение да се спазват следните принципи за цялостния план за публикуване:

Следвайки тези принципи, CEN/TC 250 реши да предложи да се приеме единна дата за публикуване на цялата серия стандарти и единна дата за отмяна на противоречащите национални стандарти.

Предложението беше прието от техническия съвет на CEN – CEN/BT, като тези дати са следните:

Въпреки че наглед има много време, предстои и много работа на национално ниво – да се осмислят новите Еврокодове, да се започне превеждането им на български език, да се разработят национални приложения, да се изготвят обучителни материали и ръководства за проектантите, да се изготви стратегия за въвеждането им като нормативни документи за проектиране.

Тази сериозна работа изисква усилията на институции като БИС и МРРБ, но най-вече на проектантската колегия в КИИП.

БИС разчита на активността на заинтересованите организации при поетапното гласуване на проектите от серията Еврокодове от второ поколение и призовава да се изпращат становища до БИС/ТК 56, от които ще се формира националното становище по тези изключително важни за цялата строителна общност документи.

Eurocode 1 - Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 2 - Design of concrete structures – Part 1-2: Structural fire design

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-8: Joints

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode - Basis of structural and geotechnical design

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 1: Basis of design and materials

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 2: Design of out-of-plane loaded glass components

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints

60.60 Standard published

ТК-56 more