Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Новите Еврокодове – предизвикателства

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания. В мандата се акцентира на по-нататъшна хармонизация и максимални усилия за подобряване на по-лесното прилагане на стандартите в ежедневната проектантска работа. Поставена е също цел за намаляване на броя на национално определените параметри, за да се подобри хармонизацията.

Преработването на съществуващите части вече върви с ускорени темпове. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Представяме ви състоянието на проектите към дата 4 май 2022 г. За актуална информация следва да се проверява он-лайн каталога на стандартите на сайта на БИС www.bds-bg.org

Към настоящия момент следните части са на етап Обществено допитване (40.20), който продължава до 23.06.2022 г. (Етап Обществено допитване е етапът, на който могат да се дават становища и коментари по техническото съдържание на проекто-стандарта.):

В етапа на обществено допитване всеки заинтересован, независимо дали участва в технически комитет или не, може да направи регистрация в сайта на БИС и да получи достъп за четене на съответния проект. На екрана има поле, в което могат да се пишат коментари по проекта. На този етап могат да се дават коментари относно техническото съдържание на стандартите.

На етап Край на общественото допитване (40.60) са следните части на Еврокодовете:

Следните стандарти са на етап Официално гласуване**, до 21.07.2022 г.:**

На етап Официално гласуване гласуват само членовете на БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции, като на този етап могат да се правят само редакционни коментари.

Във второто поколение Еврокодове ще бъдат включени нови видове конструкции, като стъклени конструкции, мембранни конструкции, конструкции от влакнесто армирани полимери.

Като първа стъпка за тези конструкции ще бъдат публикувани технически спецификации, които по-нататък ще прераснат в стандарти. 

Вече са публикувани следните документи:

За да се осигури гладко преминаване от съществуващите Еврокодове към Еврокодовете от второ поколение, CEN/TC 250 взе решение да се спазват следните принципи за цялостния план за публикуване:

Следвайки тези принципи, CEN/TC 250 реши да предложи да се приеме единна дата за публикуване на цялата серия стандарти и единна дата за отмяна на противоречащите национални стандарти. Предложението беше прието от техническия съвет на CEN – CEN/BT, като тези дати са следните:

Въпреки че наглед има много време, предстои и много работа на национално ниво – да се осмислят новите Еврокодове, да се започне превеждането им на български език, да се разработят национални приложения, да се изготвят обучителни материали и ръководства за проектантите, да се изготви стратегия за въвеждането им като нормативни документи за проектиране.

Тази сериозна работа изисква усилията на институции като БИС и МРРБ, но най-вече на университетите, обучаващи строителни инженери и на проектантската колегия в КИИП.

БИС разчита на активността на заинтересованите организации при поетапното гласуване на проектите от серията Еврокодове от второ поколение и призовава да се изпращат становища до БИС/ТК 56, от които ще се формира националното становище по тези изключително важни за цялата строителна общност документи.

Следните части са в процес на разработване в работни групи – етап 20.60. За тях все още не са налични текстове. Достъп до текстовете имат само номинираните членове на съответната работна група.

Планирана дата за етап 40.20 Обществено допитване – август 2022 г.

Тези проекти закъсняват спрямо планираните срокове.

Следните проекти са на етап 30.99 – готов проект за обществено допитване:

Планирана дата за начало на общественото допитване 1 септември 2022 г.

Eurocode - Basis of structural and geotechnical design

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 1-2: Structural fire design

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-13: Rules for beams with large web openings

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: Cold-formed members and sheeting

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: Stainless steel structures

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plate assemblies with elements under transverse loads

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

EN 1993-3 Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 3: Towers, masts and chimneys

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground properties

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 3: Geotechnical structures

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Geotechnical aspects, foundations, retaining and underground structures

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Bonded-in-rods in timber structures - Design and execution

30.98 Project deleted

ТК-56 more

Design of tensioned membrane structures

30.99 CD approved for registration as DIS

ТК-56 more

Characterisation and qualification of structural components for seismic applications by means of cyclic tests

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on Bridges - Track-Bridge Interaction

60.60 Standard published

ТК-56 more

Assessment and retrofitting of existing structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 1: Basis of design and materials

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 2: Design of out-of-plane loaded glass components

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fibre-polymer composite structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 5: Design of Timber Structures - Structural design of timber-concrete composite structures - Common rules and rules for buildings

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-101: Alternative interaction method for members in bending and compression

60.60 Standard published

ТК-56 more