Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 04.05.2023

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания. В мандата се акцентира на по-нататъшна хармонизация и максимални усилия за подобряване на по-лесното прилагане на стандартите в ежедневната проектантска работа. Поставена е също цел за намаляване на броя на национално определените параметри, за да се подобри хармонизацията.

Преработването на съществуващите части вече върви с ускорени темпове. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Представяме ви състоянието на проектите към дата 4 май 2023 г. За актуална информация следва да се гледа он-лайн каталога на стандартите на сайта на БИС www.bds-bg.org

Към настоящия момент следните проекти са на етап 40.20 _Обществено допитване, гласуването продължава до 22 юни

Обръщаме внимание на всички заинтересовани, че на етап Обществено допитване (40.20) могат да се дават становища по техническото съдържание на проектите. Тези проекти са достъпни за четене на сайта на БИС, рубрика Обществено допитване**, за всеки, който си направи регистрация, независимо дали е член на БИС/ТК 56 или не.**

На етап 40.60 Край на обществено допитване са следните проекти:

На етап 50.20 Официално гласуване са следните проекти:

Вече са публикувани следните документи:

Във второто поколение Еврокодове ще бъдат включени нови видове конструкции, като стъклени конструкции, мембранни конструкции, конструкции от влакнесто армирани полимери.

Като първа стъпка за тези конструкции ще бъдат публикувани технически спецификации, които по-нататък ще прераснат в стандарти.

Понастоящем са публикувани следните спецификации и технически доклади:

Следните проекти са в процес на разработване в работни групи – етап 20.60. За тях все още не са налични текстове. Достъп до текстовете имат само номинираните членове на съответната работна група.

Следните проекти са на етап 30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване:

Следните проекти са на етап 40.10 Превод на проекта на официалните езици

Очаквана дата за начало на обществено допитване – септември 2023

За да се осигури гладко преминаване от съществуващите Еврокодове към Еврокодовете от второ поколение, CEN/TC 250 взе решение да се спазват следните принципи за цялостния план за публикуване:

Следвайки тези принципи, CEN/TC 250 реши да предложи да се приеме единна дата за публикуване на цялата серия стандарти и единна дата за отмяна на противоречащите национални стандарти. Предложението беше прието от техническия съвет на CEN – CEN/BT, като тези дати са следните:

Въпреки че наглед има много време, предстои и много работа на национално ниво – да се осмислят новите Еврокодове, да се започне превеждането им на български език, да се разработят национални приложения, да се изготвят обучителни материали и ръководства за проектантите, да се изготви стратегия за въвеждането им като нормативни документи за проектиране.

Тази сериозна работа изисква усилията на институции като БИС и МРРБ, но най-вече на университетите, обучаващи строителни инженери и на проектантската колегия в КИИП.

БИС разчита на активността на заинтересованите организации при поетапното гласуване на проектите от серията Еврокодове от второ поколение и призовава да се изпращат становища до БИС/ТК 56, от които ще се формира националното становище по тези изключително важни за цялата строителна общност документи.

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-1: Specific weight of materials, self-weight of construction works and imposed loads on buildings

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: Snow loads

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-4: Wind actions

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-5: Thermal actions

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-6: Actions during execution

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: Accidental actions

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-8: Actions from waves and currents on coastal structures

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-9: Atmospheric icing

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 2 - Design of concrete structures – Part 1-2: Structural fire design

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Tension components

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-13: Beams with large web openings

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-14: Design assisted by finite element analysis

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: Structural fire design

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: Cold-formed members and sheeting

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: Stainless steel structures

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and stability of shell structures

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plate assemblies with elements under transverse loads

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-8: Joints

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Bridges

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3: Towers, masts and chimneys

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: Structural fire design

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: Bridges

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-2: Structural fire design

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 2: Bridges

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 3: Execution

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: Structural fire design

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground properties

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 3: Geotechnical structures

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-2: Buildings

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings and bridges

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks, pipelines, towers, masts and chimneys

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Geotechnical aspects, foundations, retaining and underground structures

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 4: Glass selection relating to the risk of human injury - Guidance for specification

50.20 Proof sent to secretariat or FDIS ballot initiated

ТК-56 more

Design of tensioned membrane structures

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Design of composite steel and concrete structures - Double and single skin steel concrete composite (SC) structures

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

Eurocode - Basis of structural and geotechnical design

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete

90.20 Standard under periodical review

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on Bridges - Track-Bridge Interaction

60.60 Standard published

ТК-56 more

Assessment and retrofitting of existing structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 1: Basis of design and materials

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 2: Design of out-of-plane loaded glass components

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fibre-polymer composite structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 5: Design of Timber Structures - Structural design of timber-concrete composite structures - Common rules and rules for buildings

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-101: Alternative interaction method for members in bending and compression

60.60 Standard published

ТК-56 more