Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Новини за МСП

МСП имат ключова роля за изпълнението на предложението на Комисията относно устойчивите продукти

Малките предприятия: в крак със съвременната икономика

Публикувано е Синьо ръководство за прилагане на правила на ЕС относно продуктите за 2022 г.

МСП и стандартите могат да направят устойчивите продукти норма в ЕС

Дигиталният паспорт на продукт, конкретна стъпка напред в прилагането на двойния преход

SMEs participation in standardization prosses

Цифровата трансформация и ресурсната ефективност са сред основните приоритетни теми за МСП в стандартизацията

Тест за пригодност на стандартите за МСП – Уникален инструмент за МСП в областта на стандартизацията

Европейската асоциация Small Business Standards (SBS) публикува ръководство за МСП относно механизми за контрол на сигурността на информацията