Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Нови, по-строги изисквания за химическия състав на играчките

**Нови, по-строги изисквания за химическия състав на играчките**
Нови, по-строги изисквания за химическия състав на играчките влязоха в сила от 20.07.2013 г. Новата Директива на ЕС за безопасност на играчките се прилага от 20 юли 2011 г. с изключение на изискванията за химическия състав на играчките, които влязоха в сила от **20.07.2013 г.**
Общите и специфичните химически изисквания, определени в новата Директива за безопасност на детските играчки (Директива 2009/48/ЕС), целят защита на здравето на децата от определени вещества. Те включват общо изискване за безопасност и конкретни изисквания за определени категории играчки и вещества.
Изискванията в Директива 2009/48/ЕС се основават напълно или частично на хармонизирани стандарти, разработени от Европейската организация за стандартизация (CEN) и въведени от националните членове на CEN като национални стандарти в подкрепа на директивата.
Новите изиксвания предвиждат забрана на канцерогенните, мутагенните и увреждащите плодовитостта вещества, както и на 55 алергена. Наличието на 11 други алергенни вещества, както и на тежки метали като олово и барий, ще трябва да бъде отбелязано на етикетите. Определени са и максималните гранични стойности на миграция за 19 химични елемента. Граничните стойности на миграция се различават в зависимост от трите категории материал, използван за детската играчка или компонент: 1) суха, трошлива, прахообразна или гъвкава материя от играчката; 2) течна или лепкава материя от детската играчка, и 3) остъргана от играчка материя.
Забранено е и използването на нитрозамини и нитрозируеми вещества в детски играчки, предназначени за деца на възраст под 36 месеца, или други играчки, предназначени да бъдат слагани в устата, ако миграцията на веществата е по-голяма, съответно от 0,05 mg/kg и 1 mg/kg.
Производителите са задължени да поставят подходящи предупреждения, за да се подобри превенцията на инциденти.
**Заглавията на н****ови преработени версии на европейските стандарти от серията** **EN** **71, предоставящи основно средство за изпълнение на новите изисквания относно химическия състав**, са публикувани в Официалния вестник на ЕС като действащи хармонизирани стандарти в подкрепа на Директива 2009/48/ЕС. Стандартите са въведени на национално ниво и са обявени в бр. 3 и 6/2013 на Официалния бюлетин на БИС. Това са:
- БДС EN 71-3 Безопасност на детски играчки.Част 3: Миграция на определени елементи - БДС EN 71-4 Безопасност на детски играчки. Част 4: Комплекти за химични опити и свързани с тях дейности - БДС EN 71-5 Безопасност на детски играчки. Част 5: Химични играчки (комплекти) различни от комплектите за химични опити - БДС EN 71-12 Безопасност на детски играчки. Част 12: N-нитрозамини и N-нитрозируеми вещества.