Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Нова работна тема за стандартизация от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

В БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“ постъпи предложение от „Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба“ за разработване на български стандарт на национално ниво БДС ххх „Парцали за почистване“. Стандартът ще включва изисквания за производство и използване на парцали от употребяван текстил.

Това предложение е в подкрепа на опазването на околната среда, както и на националната политика и европейското законодателство и в изпълнение на приетия през март 2020 г. План за действие на Европейския съюз до 2050 г. за кръгова икономика.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 23.10.2021 на главен експерт Антоанета Калфина, на имейл: antoaneta.kalfina@bds-bg.org; тел.02/8174597.