Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Нова колекция „Стандарти за медицински изделия”

Българският институт за стандартизация предлага нова колекция „Стандарти за медицински изделия”. В нея са включени най-търсените и широко приложими стандарти за медицински изделия. Три от тях - БДС EN ISO 13485:2016, БДС EN ISO 14971:2020 и БДС EN ISO 15223-1:2021 - са хармонизирани по Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия и Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика.

Стандартите от колекцията се ползват със значителен международен успех и представляват доказана рамка за изискванията, свързани с управлението на качеството на медицинските изделия; процеса за управление на риска през всички етапи от жизнения цикъл на медицинското изделие; символи, използвани в предоставяната информация от производителя и изисквания за информация, предоставяна от производителя на медицински изделия.

Тази колекция се предлага в електронен вариант и предлага 54 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Клиентите, закупили колекцията, ползват отстъпка при закупуване на следните издания:

  1. БДС EN ISO 14155:2020 Клинично изпитване на медицински изделия върху хора. Добра клинична практика (ISO 14155:2020) – 10% от цената на стандарта, за членовете отстъпката е 30%.
  2. Ръководство ISO 13485:2016 Медицински изделия. Практическо ръководство – 10% от цената на ръководството.

Collection Standards on medical devices

60.60 Standard published

ТК-87 more