Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Нова колекция от стандарти „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“

Българският институт за стандартизация предлага колекция от стандарти в областта на оценяване на съответствието. Колекцията „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“ е насочена към органите за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги и включва стандарти, съдържащи изискванията за компетентност, последователност на дейностите и за безпристрастност на органите по сертификация на продукти, процеси и услуги.

Колекцията включва деветте най-важни стандарта, като осем от тях са на български език. 

Цената на колекцията е 348 лв. с ДДС, което спестява 55 %, ако се закупят стандартите поотделно.

Клиентите, закупили БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и/или БДС EN ISO/IEC 17065:2012, ползват допълнителна отстъпка от цената на колекцията и могат да я закупят за 264 лв. с ДДС.

За повече информация и поръчка тук:

Collection of standards "Conformity assessment - requirements for bodies for accreditation, control, testing and certification of products, processes and services "

60.60 Standard published

ТК-34 more