Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Нова колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Нова колекция „Информационно-комуникационни технологии.

Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

БИС подготви нова колекция, озаглавена „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“. Тя включва изданията на български език на БДС EN 301 549 V2.1.2:2018 Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ и Указания за достъпност на уебсъдържание. Препоръка на W3C *от 5 юни 2018 г*. Създадена с цел улесняване на потребителя за по-лесно разбиране и прилагане на стандарта, колекцията е източник на подробни, практични и количествено определими функционални изисквания за достъпност, които отразяват глобалните инициативи в тази област, и които са приложими за всички продукти и услуги на информационната и комуникационната технология (ИКТ).

EN 301 549 V2.1.2:2018 е разработен по искане за стандартизация на Европейската комисия като доброволно средство за изпълнение на съществените изисквания, установени с Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

WCAG 2.1 Указанията за достъпност на уебсъдържание съдържат широк набор от препоръки, насочени към осигуряване на по-голяма достъпност на уебсъдържанието. Те се отнасят за достъпност на уебсъдържанието за настолни компютри, лаптопи, таблети и мобилни устройства.

Тази колекция е приложима както за обществени поръчки, така и за поръчки в частния сектор.

Колекция се предлага на CD**, на цена 220 лв. с ДДС, като отстъпката е 30 % в сравнение със закупуването на изданията поотделно.**