Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Нова колекция „Безопасност на машините“

Българският институт за стандартизация предлага нова колекция от стандарти, свързани с безопасност на машините. 

Стандартите за безопасност на машини са ефективни инструменти за подобряване на качеството, увеличаване на производителността и намаляване на разходите. Те спомагат за поддържане на високо ниво на защита на потребителите и за опазване на околната среда. Стандартите от тази област представят ясни характеристики и функционални показатели на продуктите, което допринася и за опростяване на договорните споразумения. Прилагането на тези стандарти води до увеличена безопасност за потребителите, а оттам и до-висока конкурентоспособност на продуктите и услугите и по-добри отношения с доставчиците и клиентите. 

Колекцията „Безопасност на машините” включва основни стандарти в тази област на български език:

Цената на колекцията е 216 лв. с ДДС, което спестява 60 %, ако се закупят стандартите поотделно.

Клиентите, закупили БДС EN ISO 12100:2011, ползват допълнителна отстъпка от цената на колекцията и могат да я закупят за 156 лв. с ДДС.

В допълнение към колекцията, може да закупите с отстъпка допълващи важни стандарти, свързани с безопасността на машините, от приложения по-долу списък.

Клиентите, закупили колекцията от стандарти „Безопасност на машини“, ползват отстъпка 10 % от цената на стандартите в приложения списък, а за членовете на БИС отстъпката е 30 %.

Collection of standards “Safety of machinery”

ТК-52 more