Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Нов комитет на CEN "Остеопатия и услуги, предоставяни от лекари-остеопати"

***Нов комитет на CEN “Остеопатия и услуги, предоставяни от лекари-остеопати”***
Нов комитет на CEN (CEN/PC 414) започва работа по разработването на европейски стандарти в областта на остеопатичното лечение. По предложение на Австрийския институт за стандартизация (ASI) националните членове на Европейския комитет за стандартизация (CEN) потвърдиха с резолюция на техническия съвет на CEN необходимостта от започване на стандартизационна дейност в областта на остеопатичните услуги.
В момента липсват унифицирани стандарти относно образование, обучение и практикуване на остеопатията в Европа. В някои страни-членки на ЕС се прилагат различни остеопатични лечебни практики.
Целта на новосъздадения европейски комитет е преодоляването на този проблем чрез разработването на общи стандарти, които да определят изискванията и нивото на предоставяне на остеопатичните услуги преди, по време и след остеопатичната лечебна интервенция.
Наличието на европейски стандарти в областта на остеопатията ще допринесе за повишаване на безопасността на пациентите и тяхната информираност по отношение на това какво могат да очакват от остеопатичното лечение. Стандартизацията в областта на остеопатията ще спомогне и за поддържане на висока компетентност на лицата, практикуващи остеопатия в цяла Европа.
**За повече информация** може да се обърнете към **Камелия Миланова**, експерт международно сътрудничество в направление “Основополагащи стандарти” на телефон **02/8174 539** или на email: [**Kamelia.Milanova@bds-bg.org**](mailto:Kamelia.Milanova@bds-bg.org)