Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Уебинар на тема „Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление” на 5 декември 2023 г.

Разглеждат се стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018, ISO 31000:2018

November 21, 2023 more

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 15.11.2023

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

November 15, 2023 more

Proposal of ISO for creation of a Technical Committee (ISO/TC) on "Cultural Heritage Conservation"

Scope: Standardization in the field of terminology, technologies, materials and equipment for monitoring, evaluation, preservation and restoration of cultural heritage.

November 14, 2023 more

Проучване на ЕК относно стандартизацията – изразете своето мнение!

Въпросите от проучването включват информация за стандартите, които използвате, тяхното значение за дейността и успехите ви, наличие на сертификация, участие в дейността по стандартизация и др.

November 6, 2023 more

Второ обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали“

prБДС EN 590:2022/NA:2023 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)“.

October 31, 2023 more

Proposal of CEN for creation of a Technical Committee (CEN/TC) Administration, Finance and Strategic Planning

Scope: Standardization in the field of Administration, Finance and Strategic Planning within organizations with specific focus on the qualification of professions and the definition of service requirements.

October 31, 2023 more

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 5

prБДС EN 206:2013+А2:2021/NA Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)

October 24, 2023 more

ISO proposal to establish a new technical committee „Consumer protection: Privacy by design for consumer products"

Scope - Standardization of consumer protections in the field of privacy by design for products, including goods, services and data lifecycles enabled by such products.

October 18, 2023 more

Международен семинар на тема „Пътят към нулева нетна стойност: стандарти за изцяло електрическо общество“

Електричеството играе основна роля за постигане на климатична неутралност и целите на Зелената сделка.

October 17, 2023 more

ISO proposal for a New field of technical activity "Human-centered transition pathways"

Scope: Standardization in the field of tools to develop human-centered transition pathways for resolving societal issues.

October 16, 2023 more

Предложение за отмяна на български стандарти - БДС 12:2010 Българско кисело мляко и БДС 15:2010 Българско бяло саламурено сирене

Обосновка за това предложение е вписването на продукти с наименования Българско кисело мляко и Българско бяло саламурено сирене в Европейския регистър за защитените наименования за произход, които съвпадат със заглавията на стандартите.

October 12, 2023 more

Три нови колекции в областта на пътното строителство

October 12, 2023 more

Годишната среща на ISO постави приоритетните направления за работа в международната стандартизация

Фокусът на годишната среща беше поставен върху ключовата роля на международните стандарти за осигуряване на адекватен отговор на глобалните предизвикателства и за ускоряване напредъка в постигането на целите за устойчиво развитие на ООН.

September 28, 2023 more

Roads - the topic of the new issue of "BDS Compass" magazine

This issue of "BDS Compass" magazine presents standards for the materials for bituminous mixtures - stone mastic asphalt, porous asphalt and asphalt concrete.

September 28, 2023 more

Обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията”

Онлайн обучението е разработено според новите издания на стандартите ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022 и ще се проведе онлайн на 04 и 05 октомври 2023 г.

September 20, 2023 more

Proposal of CEN for creation of a Technical Committee - CEN/TC on Finance

Scope: Standardization in the field of finance. The aims to standardize various topics related to finance.

August 18, 2023 more

Proposal for reactivation of ISO/TC 11 „Boilers and pressure vessels“

Scope: Standardization of construction of boilers and pressure vessels.

August 17, 2023 more

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали“

prБДС EN 590:2022/NA:2023 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)“

August 15, 2023 more