Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News for SMEs

SBS launches call for experts for 2024

Устойчива, сигурна и иновативна рамка за киберсигурност, която да бъда полезна за всички

Тълкуване на Европейската комисия относно пускането на пазара на лични предпазни средства (ЛПС) от категория III затруднява МСП

Позиция на SBS относно предложението на Комисията за нов регламент за екодизайн

МСП имат ключова роля за изпълнението на предложението на Комисията относно устойчивите продукти

Малките предприятия: в крак със съвременната икономика

Публикувано е Синьо ръководство за прилагане на правила на ЕС относно продуктите за 2022 г.

МСП и стандартите могат да направят устойчивите продукти норма в ЕС

Дигиталният паспорт на продукт, конкретна стъпка напред в прилагането на двойния преход

SMEs participation in standardization prosses

Цифровата трансформация и ресурсната ефективност са сред основните приоритетни теми за МСП в стандартизацията

Тест за пригодност на стандартите за МСП – Уникален инструмент за МСП в областта на стандартизацията

Европейската асоциация Small Business Standards (SBS) публикува ръководство за МСП относно механизми за контрол на сигурността на информацията