Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Знаци за реклама, украса и общо предназначение”

Mar 19, 2020 more

ISO proposal for creation of a new technical committee “Managing Risk for Youth and School Trips”

Mar 19, 2020 more

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Child care articles “

Mar 19, 2020 more

УС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

Mar 20, 2020 more

Jewelry - the topic of the new issue of “BDS Compass” magazine

Mar 18, 2020 more

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Biodiversity“

Mar 17, 2020 more

ISO proposal for the creation of a new technical committee on Security equipment for financial institutions and commercial organizations

Mar 17, 2020 more

Семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701:2020 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“

Mar 6, 2020 more

Public consultation on ISO proposal to establish new Technical Committee “Lithium”

Feb 27, 2020 more

ISO proposal for the creation of a new technical committee Consumer incident investigation guideline

Feb 27, 2020 more

Отоплителните системи – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Dec 17, 2019 more

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет Повърхности с биоцидни и антимикробни характеристики

Dec 10, 2019 more

Нов наръчник на ISO „ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство“

Dec 9, 2019 more

Проведе се семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

Dec 3, 2019 more

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Nov 28, 2019 more

Предложение на CEN-CENELEC за създаване на съвместен технически комитет „Високоскоростни транспортни системи“

Nov 26, 2019 more

Проведе се eвропейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

Nov 20, 2019 more

Семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

Nov 18, 2019 more