Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Хладилната техника – тема на новия брой на списание „БДС Компас”

Sep 29, 2020 more

Съобщение за клиентите на БИС

Sep 24, 2020 more

Отстъпка 10 % по повод на Световния ден на стандартизацията – тази година през целия месец октомври

Sep 24, 2020 more

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

Sep 24, 2020 more

Промяна в начините на плащане на предлаганите продукти и услуги

Sep 8, 2020 more

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Логистика на хладилната верига ”

Aug 31, 2020 more

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Изменение на климата”

Aug 31, 2020 more

Свиква се Общо събрание на БИС

Sep 9, 2020 more

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Sep 1, 2020 more

БИС въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020

„Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553:2020

Aug 10, 2020 more

Нова колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Aug 5, 2020 more

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Референтни материали“

Jul 29, 2020 more

PROPOSAL FOR A NEW TECHNICAL COMMITTEE ISO/TC „LABORATORY DESIGN”

Jul 23, 2020 more

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“

Jul 15, 2020 more

Стандартите и кризите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Jun 22, 2020 more

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

Jun 19, 2020 more

Тъжна вест! Отиде си академик Стефан Воденичаров

Jun 10, 2020 more

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Социална отговорност“

Mar 19, 2020 more