Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Sep 1, 2020 more

БИС въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020

„Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553:2020

Aug 10, 2020 more

Нова колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Aug 5, 2020 more

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Референтни материали“

Jul 29, 2020 more

PROPOSAL FOR A NEW TECHNICAL COMMITTEE ISO/TC „LABORATORY DESIGN”

Jul 23, 2020 more

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“

Jul 15, 2020 more

Стандартите и кризите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Jun 22, 2020 more

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

Jun 19, 2020 more

Тъжна вест! Отиде си академик Стефан Воденичаров

Jun 10, 2020 more

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Социална отговорност“

Mar 19, 2020 more

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Знаци за реклама, украса и общо предназначение”

Mar 19, 2020 more

ISO proposal for creation of a new technical committee “Managing Risk for Youth and School Trips”

Mar 19, 2020 more

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Child care articles “

Mar 19, 2020 more

УС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

Mar 20, 2020 more

Jewelry - the topic of the new issue of “BDS Compass” magazine

Mar 18, 2020 more

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Biodiversity“

Mar 17, 2020 more

ISO proposal for the creation of a new technical committee on Security equipment for financial institutions and commercial organizations

Mar 17, 2020 more

Семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701:2020 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“

Mar 6, 2020 more