Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

ISO Proposal for creation of new ISO/TC „Chain of custody”

Standardization in the field of chain of custody (CoC) for products and associated processes with specified characteristics, with the aim of ensuring that associated claims are reliable.

Mar 2, 2021 more

Уебинар на тема: Управление на здравето и безопасността при работа по време на пандемията от COVID-19

(ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)

Mar 1, 2021 more

Уебинар на тема: Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 30401:2018)

Feb 15, 2021 more

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Assistance dogs“

Standardization in the field of assistance dogs focused on, but not limited to: terminology, health and welfare, breeding and puppy development, training, client services, assistance dog professionals, conformity assessment, and accessibility.

Feb 9, 2021 more

A standardization system fit for the future: CEN and CENELEC unveil their strategy 2030

Through the new Strategy, the CEN and CENELEC community aims at “Building a safer, more sustainable and competitive Europe through European and International Standardization”.

Feb 5, 2021 more

Уебинар на тема: Вътрешен одит на системи за управление (ISO 19011:2018)

БДС EN ISO 19011:2018 предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране на различни системи.

Jan 29, 2021 more

Обучения и уебинари през 2021 г.

За да продължим да бъдем полезни и ефективни за нашите клиенти, членове и партньори, представяме планираните през 2021 г. обучения и уебинари.

Jan 29, 2021 more

Proposal for establishment of a new technical committee

The national standards body of France (AFNOR) submits a proposal for the creation of a new Technical Committee “Animal Health”.

Jan 14, 2021 more

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”

Jan 13, 2021 more

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”

Jan 8, 2021 more

Безопасна работа по време на пандемията COVID-19

Уебинар на тема: „Безопасна работа по време на пандемията COVID-19 (ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)”

Jan 5, 2021 more

ISO/COPOLCO proposal for a new work item

Guidelines for organizations to increase consumer understanding of online terms and conditions

Dec 22, 2020 more

Уебинари и обучения

Dec 18, 2020 more

CEN-CENELEC proposal for the creation of a new CEN-CLC/JTC Technical Committee “Artificial Intelligence”

Dec 17, 2020 more

Железопътен транспорт – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Dec 17, 2020 more

ISO proposal for a new field of technical activity: Consumer product safety management

Nov 18, 2020 more

Обществено допитване за prБДС 17412:2020 „Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания“

Nov 12, 2020 more

Уебинар на тема: „Система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018)”

Nov 11, 2020 more