Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

News and Events

Семинар на тема: “Прилагане на европейския стандарт за качеството на преводаческите услуги в България”

Европейският комитет по стандартизация (CEN) стартира работен форум (CEN Workshop) на тема ”Функционално многоезиково разширяване на европейския формат на клавиатурите”

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Покана за участие в процедура за избор на издателство за отпечатване на Официалния бюлетин на БИС

Национална конференция и семинар на тема: “ISO 26000 – новият международен стандарт за социална отговорност”

Изисквания за представяне на цени

Критерии за определяне на оценка на подадените оферти за конкретна поръчка

Покана за участие в процедура за избор на лицензиран доставчик на самолетни билети

CEN избра нов генерален секретар

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез представяне на стандартизацията в строителството и безопасността на храните

Интервю с г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация

Стандартизацията като средство за повишаване на конкурентоспособността и увеличаване на износа

Комуникационна стратегия за членство на България в Европейския съюз

19-та Годишна срeща на CEN/TC 248 “Текстил и продукти от текстил”

Ново специализирано издание - „ISO 9001:2000: Практическо ръководство за организации, предоставящи услуги”

Българският институт за стандартизация стана член на IECEE

Българският институт за стандартизация отлага общественото обсъждане на прБДС 5237 “Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език”

Годишна среща на Координационната група на CEN/TC 250 “Еврокодове”