Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Новите Еврокодове – предизвикателства

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват

October 13, 2021 more

Отстъпка 10% по повод Световния ден на стандартизацията

Отстъпката се прилага при поръчки на стойност над 150 лв. с ДДС, направени в периода 14 – 29 октомври 2021 г. и платени до 15 ноември 2021 г.

October 11, 2021 more

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

prБДС 17411:2021 „Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране

September 29, 2021 more

Tourism and standards - the topic of the new issue of “BDS Compass” magazine

An insidious virus has stopped our free movement to close and distant destinations. One of the most affected economic sectors is tourism, which has suffered huge losses.

September 28, 2021 more

Важно съобщение за клиентите на БИС

September 28, 2021 more

Getting tourism back on its feet

How ISO standards contribute to the objectives of World Tourism Day 2021

September 27, 2021 more

Collection “Standards for the environment”

The price of the collection is 264 BGN, VAT incl., the discount is 65% compared to the purchase of the standards separately.

September 23, 2021 more

Нова работна тема за стандартизация от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

БДС ххх „Парцали за почистване“ - стандартът ще включва изисквания за производство и използване на парцали от употребяван текстил

September 23, 2021 more

Предстоящи проекти на национални приложения

ТК на БИС ще извършат анализ на стандартите от базата данни на БИС в областта на строителството, строителните конструкции и материали, както и в областите, свързани със строителство.

September 23, 2021 more

ISO proposal for a new field of technical activity „Small hydropower plants“

Standardization in the field of site selection planning, design (i.e. pre-feasibility study and feasibility study), construction and management for SHP plants development up to 30 MW

September 21, 2021 more

Collection of standards on e-Competence Framework for ICT Professionals in all sectors

The price of the collection is 252 BGN, VAT incl., the discount is 51% compared to the purchase of the standards separately.

September 21, 2021 more

ISO proposal for a new field of technical activity “Heat Supply Network (HSN)”

Standardization in the field of HSN including design, construction, integration, control and regulation based on heating supply pipeline system

September 21, 2021 more

Споделена визия за по-добър свят – мотото на Световния ден на стандартизацията, 14 октомври 2021

Целите за устойчиво развитие на ООН представляват споделена визия за мир и просперитет за хората и планетата. Всяка цел изисква действие и може да бъде постигната само ако работим заедно.

September 14, 2021 more

Collection of standards on innovation management

The collection includes also ISO brochure „ISO and innovation“ translated into Bulgarian.

September 13, 2021 more

Brochure “Standards for the Environment – Why the public sector should get involved in standardization?”

Environmental protection is a global concern, and the challenges related to this are becoming more urgent every day.

September 13, 2021 more

Breathing easy on International Day of Clean Air for blue skies

ISO standards contribute to healthy air and a healthy planet

September 7, 2021 more

Стартира процедура за номиниране на кандидати за членове на техническите съвети в БИС

Членовете на техническите съвети се избират от Управителния съвет измежду признати експерти в областта на стандартизацията по предложение на техническите комитети и на членовете на БИС.

August 31, 2021 more

Standards for SDGs

**Shared vision for a better world** - World Standards Day 14 October 2021

August 30, 2021 more